Efterårsmøde 2018

Afholdt tirsdag den 13. november 2018 i Kr. Hyllinge

Deltagere:

     Alle klubber i HH-turneringen var repræsenteret ved mødet.

 

 1. Oldboysrække
  Man måtte konstatere at der heller ikke i 2019 er grundlag for en turnering i denne række.

   

 2. Turneringsansvarlig
  Efter Kr. Hyllinge i 2018 havde ansvaret for turneringsplanlægning og -afvikling, er det blevet Skibby's tur i 2019. Se
  under Regler, Ledelse og Resultatformidling.

   

 3. Turneringsplaner og spilledage
  Veteranrækken havde 5 deltagende hold i 2018, og dette vil blive nøjagtig det samme i 2019 sæsonen.

  Kampene vil i 2019 blive afviklet over ialt 20 spillerunder i foråret og efteråret, som følger:

   
     Forår 2019

     Efterår 2019
       
     Første kamp: Mandag 15. april (uge 16)

     Sidste kamp: Mandag 24. juni (uge 26)
    
     Første kamp: Mandag 19. august (uge 34)

     Sidste kamp: Mandag 21. oktober (uge 43)

     (der spilles ikke kampe i efterårsferien, uge 42)
   


  Rørbæk stillede igen forslag om at afvikle kampene på onsdage. De andre klubber ville fortsætte med mandag, som hidtil.

  Turneringsplan bør ligge klar 01.03.2019 (af hensyn til Dommerklubbens tilsætning af dommere til kampene). Den turneringsansvarlige klub sørger for at turneringsplanen meddeles til Dommerklubben.

  Rørbæk's hjemmebane: Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund

   

 4. Dommer - tilsætning, udeblivelse og afbud
  Kun to gange i 2018 sæsonen har klubberne oplevet dommerudeblivelse uden varsel eller grund - en gang i fra FAF's Venners Kampfordeler side, og en gang fra Roskilde-sidens dommerklub (som Kr. Hyllinge anvender).

  OBS: Dommerklubben har meddelt at per 1. januar 2018 vil klubberne blive opkrævet honorar, bestillingsgebyr og kampafgift for kampe, der aflyses mindre end 48 timer før kampen.

  Dommerpåsætter: Pernille Rasmussen (FAF's Venners Kampfordeler) - se kontakt detaljer under Kontaktpersoner.

   

 5. Økonomi
  HH-turneringens indestående på konto i Nordea er p.t. kr. 258,41. For at køre hjemmesiden videre, blev det igen besluttet at hver af de 5 deltagende klubber indbetaler kr. 250,00 til konto 2403-4381760990. Dette vil være tilstrækkelig til dækning af omkostninger til HH-turnerings hjemmeside i 2019.

  De enkelte klubber bedes foretage indbetalingen af de kr. 250,00 til ovennævnte konto senest 28. februar 2019.

  Omkostningerne går til DK Hostmaster (årligt gebyr for registrering af hjemmesiden) og Dan Domain (leje af webhotel), samt dækning af nyt årligt Nordea gebyr på kr. 300,00 for varetagelse af forenings-konti.

   

 6. Spilleregler
  Veteranrækken er for spillere på 40 år og opefter. Dog må der benyttes op til 2 spillere på minimum 37 år. "For unge" spillere kan aftales inden hver kamp. Kan det ikke godkendes, taber holdet med "for unge" spillere kampen med 3-0.

  Skibby fastholder reglerne og vinder 3-0 hvis de møder "for unge" spillere på modstanderholdet.

  De formelle generelle regler, som angivet under Regler, Ledelse og Resultatformidling, vil ikke blive ændret.

   

 7. Næste efterårsmøde
  Men da alle forberedelser til næste års turnering er afklaret, blev det besluttet at der ikke var behov for noget forårsmøde. Kun såfremt der opstår nye spørgsmål, som vi bliver nødt til at drøfte kollektivt, vil der blive indkaldt til møde.

  Dato for afsluttende efterårsmøde med Skibby som vært, blev derfor allerede nu fastlagt til : Tirsdag den 12. november 2019 - kl. 18:30. Skibby udsender mødeindkaldelse.
   

Referent: Frede Bangshof/Lasse Jensen

 

 

 

Efterårsmøde 2017

Afholdt den 14. november 2017 i Rørbæk

Deltagere:

Bjørn Hansen Skibby
Frede Bangshof Skibby
René Persson Rørbæk
Brian Kaas Rørbæk
Per Rasmussen Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Mikkel Hede Ferslev
Morten Andersen Dalby
Jesper Farcinsen Dalby

Afbud fra Lasse Jensen fra Dalby og Flemming Sørensen fra Ferslev.
 

 1. Oldboysrække
  Heller ikke i 2018 er der grundlag for en turnering i denne række.

   

 2. Turneringsansvarlig
  Efter Rørbæk i 2017 havde ansvaret for turneringsplanlægning og -afvikling, er det blevet Kr. Hyllinges tur i 2018. Se
  under Regler, Ledelse og Resultatformidling.

   

 3. Turneringsplaner og spilledage
  Veteranrækken havde 5 hold i 2017 - håber på endnu 1 hold i 2018, så vi undgår oversidderrunder. Måske Ølstykke eller Skibby???

  Kampene vil blive afviklet over ialt 20 spillerunder i forår og efterår, som følger:

   
     Forår 2018

     Efterår 2018
        Første kamp: Mandag 9. april (uge 15)

     Sidste kamp: 18. juni (uge 25)
    
     Første kamp: Mandag 13. august (uge 33)

     Sidste kamp: Mandag 8. oktober (uge 41)
   

  Rørbæk stillede igen forslag om at afvikle kampene på onsdage. De andre klubber ville fortsætte med mandag, som hidtil.

  Turneringsplan gerne klar 01.03.2018 (af hensyn til Dommerklubbens tilsætning af dommere til kampene).

  Rørbæk - nyt spillested: Ådalsskolen, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund

   

 4. Dommer - tilsætning, udeblivelse og afbud
  Kun en gang i 2017 har klubberne oplevet dommerudeblivelse uden grund.

  OBS: Dommerklubben har meddelt at per 1. januar 2018 vil klubberne blive opkrævet honorar, bestillingsgebyr og kampafgift for kampe, der aflyses mindre end 48 timer før kampen.

  Dommerpåsætter: Pernille Rasmussen (FAF's Venners Kampfordeler) - se kontakt detaljer under Kontaktpersoner.

   

 5. Økonomi
  HH-turneringens indestående på konto i Nordea er p.t. kr. 234,54. For at køre hjemmesiden videre, blev det igen besluttet at hver af de 5 deltagende klubber indbetaler kr. 200 til konto 2403-4381760990. Dette vil være tilstrækkelig til dækning af omkostninger til HH-turnerings hjemmeside i 2018. De enkelte klubber bedes foretage indbetaling senest 28. februar 2018.

  Omkostningerne går til DK Hostmaster (årligt gebyr for registrring af hjemmesiden) og Dan Domain (leje af webhotel).

  Lasse udsender mail til de enkelte klubbers repræsentanter med oplysning om konto-nummmer. Indbetaling bedes foretaget inden udgangen af februar måned 2017.

   

 6. Spilleregler
  Veteranrækken er for spillere på 40 år og opefter. Dog må der benyttes op til 2 spillere på minimum 37 år. "For unge" spillere kan aftales inden hver kamp. Kan det ikke godkendes, taber holdet med "for unge" spillere kampen med 3-0.

  Skibby fastholder reglerne og vinder 3-0 hvis de møder "for unge" spillere på modstanderholdet.

  De formelle generelle regler, som angivet under Regler, Ledelse og Resultatformidling, vil ikke blive ændret.

   

 7. Næste efterårsmøde
  Men da alle forberedelser til næste års turnering er afklaret, blev det besluttet at der ikke var behov for npget forårsmøde. Kun såfremt der opstår nye spørgsmål, som vi bliver nødt til at drøfte kollektivt, vil der blive indkaldt til møde.

  Dato for afsluttende efterårsmøde i Kr. Hyllinge blev allerede nu fastlagt til : Tirsdag den 13. november 2017 - kl. 18:30. Kr. Hyllinge udsender mødeindkaldelse.
   

Referent: Frede Bangshof

 

 

 

Efterårsmøde 2016

Afholdt den 16. november 2016 i Dalby

Deltagere:

Bjørn Hansen Skibby
Frede Bangshof Skibby
René Persson Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Morten Andersen Dalby
Jesper Farcinsen Dalby
Lasse Jensen Dalby

Afbud fra Mikkel Hede og Flemming Sørensen fra Ferslev, ligesom Brian Kaas fra Rørbæk måtte melde fra grundet sygdom. Endvidere var Skuldelev inviteret til mødet med henblik på at snakke oldboysfodbold, men Skuldelev valgte ikke at deltage.
 

 1. Oldboysrække
  Mulighederne for en genetablering af oldboysrækken i HH-turneringen blev diskuteret, men desværre stod det hurtigt klart at der heller ikke i 2017 sæsonen vil være grundlag for at spille oldboysfodbold HH-turneringen. Ferslev og Skuldelev havde på forhånd meldt ud at de ikke kunne stille oldboyshold. Under mødet blev det klart at heller ikke Skibby's oldboyshold er intakt, mens Kr. Hyllinges hold fortsætter i en anden privat turnering arrangeret af Roskilde.

  Også evt. 7-mands hold blev diskuteret, men grundlaget synes simplethen bare at mangle.

   

 2. Turneringsansvarlig
  Efter Dalby i 2016 har haft ansvaret for turneringsplanlægning og -afvikling, vil denne opgave i 2017 blive varetaget af Rørbæk, iflg tidligere aftale om turnusordning. Se
  under Regler, Ledelse og Resultatformidling.

   

 3. Turneringsplaner og spilledage
  Det er ikke lykkedes at finde nye deltagende klubber til HH-turneringens veteranrække, som derfor igen i 2017-sæsonen kommer til at bestå af 5 hold.

  Kampene vil blive afviklet over ialt 16 spillerunder i forår og efterår, som følger:

   
     Forår 2017

     Efterår 2017
        Første kamp: Mandag 3. april (uge 14)
     (i Påskeugen, uge 15, spilles der ikke)

     Sidste kamp: 19. juni (uge 25)
    
     Første kamp: Mandag 14. august (uge 33)
     Sidste kamp: 11. oktober


   

  Rørbæk stillede igen forslag om at afvikle kampene på onsdage istedet for på mandage som hidtil ( fordi Rørbæk selv træner søndag). Det blev besluttet, at alle klubber afstemmer det med deres respektive hold og vender tilbage til René fra Rørbæk inden udgangen af januar 2017 med svar, så turneringsplaner kan blive udarbejdet. Andre hverdage blev også diskuteret - foreløbig holder man sig til mandage, medmindre der bliver flertal for onsdag.

  Individuelle klub-ønsker vil forsøgt blive opfyldt ved udarbejdelse af nye turneringsplaner.

  Endelige turneringsplaner planlægges udarbejdet i starten af februar, og forventes at ligge klar her på siden aller senest 1. april 2017. Men formodentlig meget før, også af hensyn til Dommerklubbens tilsætning af dommere til kampene.

   

 4. Dommer udeblivelser
  Kun i et par enkelte tilfælde har vi oplevet, at de tilsatte dommere til vores kampe er udeblevet - uden grund og uden nogen form for besked eller afbud til de berørte klubber. Disse udeblivelser er meldt tilbage til Dommerklubben, der henstilles til at følge op på disse sager.

   

 5. Økonomi
  HH-turneringens indestående på konto i Nordea er p.t. kr. 250,47. For at køre hjemmesiden videre, blev det besluttet at hver af de 5 deltagende klubber indbetaler kr. 200 til kontoen. Dette vil være tilstrækkelig til dækning af omkostninger til HH-turnerings hjemmeside i 2017.

  Omkostningerne går til DK Hostmaster (årligt gebyr for registrring af hjemmesiden) og Dan Domain (leje af webhotel).

  Lasse udsender mail til de enkelte klubbers repræsentanter med oplysning om konto-nummmer. Indbetaling bedes foretaget inden udgangen af februar måned 2017.

   

 6. Spilleregler
  Reglerne for brug af for unge spillere blev diskuteret. Ligesom tidligere henstilles det, at de to hold umiddelbart før kampstart indgår klar aftale omkring konsekvenserne af eventuelt at benytte for unge spillere på holdet.

  De formelle generelle regler, som angivet under Regler, Ledelse og Resultatformidling, vil således ikke blive ændret.

   

 7. Næste efterårsmøde
  Men da alle forberedelser til næste års turnering er afklaret, blev det besluttet at der ikke var behov for npget forårsmøde. Kun såfremt der opstår nye spørgsmål, som vi bliver nødt til at drøfte kollektivt, vil der blive indkaldt til møde.

  Dato for afsluttende efterårsmøde i Rørbæk blev allerede nu fastlagt til : Onsdag den 15. november 2017. Rørbæk vil senere, efter turneringsafslutning, udsende mødeindkaldelse.
   

Referent: Lasse Jensen

 

 

Efterårsmøde 2015

Afholdt den 13. januar 2016 i Ferslev

Deltagere:

Flemming Sørensen Ferslev
Mikkel Hede Ferslev
Bjørn Hansen Skibby
Frede Bangshof Skibby
Jimmy Haseman Skibby
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Lars Adler Kr. Hyllinge
Morten Andersen Dalby
Jesper Farcinsen Dalby

Desværre var Jacob Hansen fra Skuldelev blevet nødt til at melde afbud, ligesom der ingen repræsentanter fra Jægerspris var til stede ved aftenens møde.
 

 1. Oldboysrækken nedlægges
  Desværre stod det hurtigt klart at der i 2016 sæsonen desværre ikke vil være nogen oldboysrække i HH-turneringen. KHIF kan ikke stille hold, og som en konsekvens heraf vil både Skibby og Skuldelev tilmelde deres respektive oldboyshold i serie 6 turneringer.

  Man håber naturligvis igen på et senere tidspunkt at få en oldboysrække op at stå.

   

 2. Turneringsansvarlig
  Efter Ferslev i 2015 havde ansvaret for turnerings-planlægning og -afvikling, vil denne opgave i 2016 blive varetaget af Dalby.

   

 3. Turneringsplaner
  Idet Jægerspris heller ikke i den kommende sæson vil/kan deltage med et veteranhold i HH-turneringen, kommer veteranrækken igen i 2016 til at bestå af 5 hold.

  Kampene vil blive afviklet i forår og efterår, som følger:

   
     Forår 2016

     Efterår 2016
     Veteran    Første kamp: 11. april
     Sidste kamp: 20. juni
   
     Første kamp: 15. august
     Sidste kamp: 10. oktober
   

  Endelige turneringsplaner forventes at ligge klar her på siden aller senest 1. april 2016. Men formodentlig meget før, også af hensyn til Dommerklubbens tilsætning af dommere til kampene.

  Individuelle klub-ønsker vil forsøgt blive opfyldt ved udarbejdelse af nye turneringsplaner.

  Rørbæk foreslog at flytte veterankampene fra mandag til onsdag (efter der ikke længere spilles oldboysfodbold i turneringen). Det blev vedtaget at man i 2016-sæsonen fortsat holder mandag som kampdag, men at spørgsmålet tages op igen på efterårsmødet efter sæson-afslutningen.

   

 4. Dommer udeblivelser
  Desværre har vi i 3-4 tilfælde i løbet af sidste års turnering oplevet, at de tilsatte dommere til vores kampe er udeblevet - uden grund og uden nogen form for besked eller afbud til de berørte klubber. Dette er naturligvis en kedelig oplevelse for de 2 hold der står klar til kamp. Disse udeblivelser er meldt tilbage til Dommerklubben, der henstilles til at følge op på disse sager.

   

 5. Økonomi
  For at køre hjemmesiden videre, blev der for et år siden indbetalt et beløb på kr. 150,00 per deltagende hold. Det nuværende indestående på HH-turneringens konto rækker således lige til drift at hjemmesiden i 2016.

  Denne udgift er turneringens absolut eneste, idet de deltagende klubbers hold dækker egne udgifter, deriblandt udgifter til dommere til hjemmekampe. Næste år vil en mindre indbetaling fra de enkelte hold/klubber igen komme på tale - dette aftales nærmere på efterårsmøde i 2016.

   

 6. Næste efterårsmøde
  Endnu ikke fastlagt.

  Men da alle forberedelser til årets turnering er aftalt, vil der i princippet ikke være behov for et møde i Dalby før turneringsstart. Kun såfremt der opstår nye spørgsmål, som vi bliver nødt til at drøfte kollektivt, vil der blive indkaldt til møde.

  Dato for afsluttende efterårsmøde i Dalby vil blive meldt ud senere på året.
   

Referent: Lasse Jensen (på basis af orientering fra Frede Bangshof)

 

 

Forårsmøde 2015

Afholdt den 25. februar 2015 i Ferslev

Deltagere:

Flemming Sørensen Ferslev
Bjørn Hansen Skibby
Frede Bangshof Skibby
Kent Jacobsen Skuldelev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Lars Adler Kr. Hyllinge
Morten Andersen Dalby
Lasse Jensen Dalby

Desværre var ingen repræsentanter fra Jægerspris til stede ved aftenens møde.

 

 1. Turneringsledelse
  Ferslev varetager ledelsen af 2015-turneringen, og var således også vært for sæsonens opstartsmøde.
   

 2. Turneringsplaner
  Ferslev har udfærdiget foreløbige planer for årets turneringer, og efter at deltagelse af de forskellige klubhold nu er bekræftet, vil turneringsplanerne for oldboys- og veteranrækken snarest blive publiceret.

  Det ligger dog fast at kampene i de to rækker vil blive afviklet i forår og efterår, som følger:

   
  Forår 2015
   

  Efterår 2015
   
  Oldboys Første kamp: 15./16. april
  Sidste kamp: 17./18. juni
   
  Første kamp: 12./13. august
  Sidste kamp: 30. sept/1. okt
   
  Veteran Første kamp: 13. april
  Sidste kamp: 22. juni
   
  Første kamp: 10. august
  Sidste kamp: 5. oktober
   

  (I oldboysrækken vil Kr. Hyllinge gerne spille deres kampe om torsdagen, derfor de to datoer.)

  Endelige turneringsplaner forventes at ligge klar her på siden senest 1. april 2015

   

 3. Økonomi
  For at køre hjemmesiden videre, blev det på efterårsmødet vedtaget at der fra de enkelte klubber indbetales kr. 150,00 per deltagende hold.

  Dags dato er der modtaget indbetalinger fra Rørbæk, Dalby, Skuldelev og Skibby. De resterende hold opfordres til at minde deres respektive klubbers kasserer om indbetaling inden udgangen af februar 2015, som aftalt på sidste møde. Indbetaling skal ske til Hornsherredturneringens foreningskonto i Nordea på konto 4381 760 990.
   

 4. Næste efterårsmøde
  Endnu ikke fastlagt.
   

Referent: Lasse Jensen/Dalby

 

 

Efterårsmøde 2014

Afholdt den 26. november 2014 i Skibby

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Lars Thomsen Skibby
Flemming Sørensen Ferslev
Mikkel Heede Ferslev
Kent Jacobsen Skuldelev
Kjeld Hjort Skuldelev
Stefan Jørgensen Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Christian Kr. Hyllinge
Vagn Jacobsen Jægerspris
Morten Andersen Dalby
Lasse Jensen Dalby

Alle klubber med deltagende hold i HH turneringen var således repræsenteret ved mødet.

 

 1. Turneringsledelse
  Ledelsen af 2014 turneringen er blevet varetaget af Skibby, som derfor også var vært for sæsonafslutningsmødet.

   

 2. Afvikling af 2014 turneringen
  Der var bred enighed om at afviklingen af årets turnering var foregået uden de store problemer.

  Specielt blev der fra alle deltageres side udtrykt stor ros til dommerne, som har varetaget afviklingen af kampene i HH-turneringen i 2014. Såvel tilsætning af dommerne til vores kampe fra Marianne side, som tilliden til at dommerne også mødte frem til vores kampe, og naturligvis dommerpræstationerne generelt, har været meget tilfredsstillende, dette set fra alle deltagende klubbers synspunkt.

  Fællesudtalelse fra deltagerne på aftenens møde: Man opfordrer alle spillere til at undlade at kommentere dommerkendelser.

   

 3. Alderskriterier
  Brugen af spillere, der ikke opfylder alders kriterierne for HH turneringen, blev igen diskuteret. Der er gensidig forståelse for brugen af disse spillere, hvis alternativet er at der ikke kan stilles hold - at få spillet noget fodbold er fortsat det vigtigste mål. Eventuelle afvigelser og gensidig accept af sådanne afvigelser, aftales mellem de to holdledere umiddelbart før kampen.

  Frede ønsker dog ført til referat, at Skibby's veteranhold forventer at få tildelt alle 3 points for kampen, såfremt det konstateres at det modspillende hold har brugt ulovlige spillere.
   

 4. Deltagende hold i de to rækker i 2015
  Klubnavne og antal af deltagende hold i henholdsvis oldboys- og veteranrækken kan først endelig fastlægges til foråret.

  Det ser dog allerede nu ud til at der kan blive problemer med det nødvendige antal hold i oldboys-rækken, idet specialt Kr. Hyllinge kan få problemer med at samle hold. Situationen forventes at være fuldt afklaret, når vi mødes igen i februar 2015 før turneringsstart.

  Skibby's oldboyshold foretrækker HH-turneringen, men kan blive nødt til at tilmelde sig SBU-turneringen, såfremt der er ikke er det tilstrækkelige antal oldboys-hold i HH-turneringen 2015.

  I Skuldelev 'fratræder' både Kent og Kjeld efter 2014 sæsonen, men man forventer igen at kunne stille et oldboyshold til 2015-sæsonen. Jacob Hansen tager over i Skuldelev.

  Alternative spilledage blev diskuteret, som værende en mulig løsning.

   

 5. Turneringsplaner
  Enighed om at spilletidspunkter for sæsonens afviklede kampe havde været gode, og samme plan bør tilstræbes for 2015 sæsonen. Turneringsplaner vil senere bliver udarbejdet af Ferslev, der overtager turneringsledelsen for 2015

  I forbindelse med udarbejdelse af turneringsplanerne for 2015 skal det forsøges af få Skibby OB's hjemmekampe afviklet på græs (Frede undersøger mulighederne sammen med Ronni), ligesom kampene i veteranrækken, Jægerspris - Skibby skal afvikles som sidste kamp i foråret, og Skibby - Jægerspis afvikles som sidste kamp i efteråret.

   

 6. Økonomi
  Saldoen på HH-turneringens foreningskonto i Nordea er p.t. på kr. 789,80. Der anvendes omkring kr. 1'000 hvert år til vedligeholdelse af turneringens hjemmside (DK Hostmaster + DanDomain).

  For at køre hjemmesiden videre, blev det derfor vedtaget at der fra de enkelte klubber indbetales kr. 150,00 per deltagende hold. Papir med kontooplysninger uddelt til repræsentanter fra alle klubber, og alle meddeler deres klub's kasserer om denne aftale. Beløbet indbetales på foreningskontoen inden udgangen af februar 2015.

   

 7. Næste møde
  Forårsmøde 2015 afholdes i Ferslev, onsdag den 25. februar 2015, kl. 19:00.
   

Referent: Lasse Jensen/Dalby

 

 

Forårsmøde 2014

Afholdt den 26. februar 2014 i Skibby

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Bjørn Hansen Skibby
Mikkel Heede Ferslev
Kjeld Hjort Skuldelev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Vagn Jacobsen Jægerspris
Lasse Jensen Dalby

Alle klubber med deltagende hold i HH turneringen var således repræsenteret ved mødet.

 

 1. Turneringsledelse
  Ledelsen af 2014 turneringen varetages af Skibby, som derfor også var vært for forårsmødet.

   

 2. Hold i 2014 turneringen
  Trods arbejde på flere fronter er det ikke lykkedes at få flere, nye hold med i HH turneringen.

  Dalby har, med hjælp fra spillere fra Skibby og Jægerspris, oprettet et Veteranhold, der tilmeldes SBU's turnering. Dalby's oldboyshold i SBU turneringen afmeldes i sæsonen 2014. Lasse udtrykte bekymring for den fortsatte eksistens af Dalby's veteranhold i HH turneringen.

  Vagn har arbejdet med muligheder for eventuelt at få Frederikssund hold med i HH turneringen, men dette er der tilsyneladende ikke grundlag for. Frederikssund har udelukkende et super veteranhold i SBU rækken, ellers ingen andre oldboys- eller veteranhold.

  Man forventer derfor ingen ændringer hvad angår deltagende hold i HH turneringen i 2014, d.v.s. 4 hold i oldboysrækken og 6 hold i veteranrækken.

   

 3. Alderskriterier
  Brugen af spillere, der ikke opfylder alders kriterierne for HH turneringen, blev igen diskuteret. Der er gensidig forståelse for brugen af disse spillere, hvis alternativet er at der ikke kan stilles hold - at få spillet noget fodbold er fortsat det vigtigste mål.

  Frede gentog sig forslag om mulighederne for at låne spillere hos hinanden, såfremt det kniber i de enkelte kampe, og dette var der fortsat stemning for.

   

 4. Turneringsplaner
  Der foreligger udkast til planer for begge rækker. Man blev enige om at første runde i veteranrækken afvikles mandag 7. april, mens oldboysrækken starter op onsdag den 16. april.

  Endelige turneringsplaner for 2014 sæsonen foreligger om ca. 2 uger.

  Kr. Hyllinges hjemmekampe spilles kl. 19:15, af hensyn til trænende ungdomshold på banerne.

   

 5. Dommer
  Frede har været i kontakt med dommerfordeler Marianne, der også meget gerne vil have en tilbagemelding, såfremt en dommer udebliver fra en kamp.

   

 6. Næste møde
  Efterårsmøde 2014 afholdes i Skibby, men ingen endelig dato blev diskuteret eller fastlagt.
   

Referent: Lasse Jensen/Dalby

 

 

Efterårsmøde 2013

Afholdt den 13. november 2013 i Kr. Hyllinge

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Bjørn Hansen Skibby
Kent Jacobsen Skuldelev
Kjeld Hjort Skuldelev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Christian Kr. Hyllinge
Vagn Jacobsen Jægerspris
Morten Andersen Dalby
Lasse Jensen Dalby

Ferslev var ikke repræsenteret ved mødet.

 

 1. 2013 sæsonen
  Den afsluttede sæson blev diskuteret, og der var fra alle sider enighed om at den var forløbet godt. Kun meget få problemer med udeblevne dommere, men lidt problemer med kampe, der måtte afbrydes før tid grundet mørke.

  Kr. Hyllinge IF (Peter og Tom) blev takket for veludført turneringsledelse.

   

 2. 2014 sæsonen
  - Skibby IK varetager ledelsen af næste års turnering, og havde allerede første udkast til nye turmeringsplaner klar. Enkelte tilrettelser blve diskuteret.

  - Brugen af spillere, der ikke opfylder alders kriterierne for HH turneringen, blev diskuteret. De enkelte klubber overvejer dette problem, og problemet tages op til diskussions igen på forårsmødet 2014 før turneringsstart.

  - De enkelte klubber forventes umiddelbart at kunne stille med samme hold, som i 2013 sæsonen. En evt udvidelse af OB rækken med OB hold fra Dalby blev diskuteret. Lasse følger op på dette og melder tilbage ved forårsmøde.

   

 3. Økonomi
  Lasse informerede om at der på turneringens konto p.t. står kr. 1.752,80. Der anvendes ca. kr. 1.000 om året til DK Hostmaster og webserverplads hos Dan Domain ifbm hjemmesiden, så tidligst næste år bliver det nødvendigt med ekstra indbetailing på kontoen for at opretholde HH turneringens hjemmeside.

   

 4. Næste møde
  Afholdes i Skibby, onsdag den 26. februar 2014, kl. 19:00.
   

Referent: Lasse Jensen/Dalby

 

 

Forårsmøde 2013

Afholdt den 7. marts 2013 i Kr. Hyllinge

 1. Der var fremmødt repræsentanter fra Rørbæk, Kr Hyllinge, Skibby og Ferslev. Dalby og Skuldelev havde sendt afbud, mens Jægerspris udeblev fra mødet uden afbud.
   

 2. Der blev brugt tid på at diskutere og lave lidt ændringer i den foreløbige turneringsplan udarbejdet af Kr. Hyllinge - der må nødvendigvis tages hensyn til lys og lysanlæg. Endelige turneringsplaner for de to rækker ligger nu klar. (Hjemmesiden er efterfølgende blevet opdateret med de endelige turneringsplaner.)
   

 3. Frede Bangshof har været i kontakt med dommerfordeler, og to vigtige punkter skal bemærkes:

  - Afbud til dommerfordeler skal meddeles senest 48 timer før planlagt kampstart. Sker dette ikke vil der blive opkrævet et gebyr (p.t. er gebyrets størrelse ikke kendt).

  - Der udbetales ikke længere honorar til dommeren umiddelbart efter kampen - i stedet vil der til de enkelte klubbers kasserer 1 gang om måneden blive fremsendt opkrævning på dommerhonorar per e-mail. Derfor bedes de enkelte klubber fremsende navn og mail-adresse på klubbens kasserer til Marianne Illum på KampfordelerFAF@gmail.com.

 

Efterårsmøde 2012

Afholdt den 14. november 2012 i Jægerspris

 1. Der var fremmødt medlemmer fra Rørbæk, Kr Hyllinge, Skibby, Dalby, Ferslev, Jægerspris og Skuldelev, og således var alle deltagende klubber repræsenteret.
   

 2. Vagn fra Jægerspris bød velkommen, og kunne konstatere, at årets turnering var forløbet uden nævneværdige problemer.
   

 3. Turneringen 2012 blev kort gennemgået vedr. hold samt dommeres præstationer og fremmøde. Ros til Marianne fra dommerklubben.
   

 4. Vinderne af de to rækker blev henholdsvis Skibby i oldboys rækken og Kr. Hyllinge i Veteran rækken
   

 5. Lasse (Dalby) redegjorde for økonomien, og dette blev godkendt uden bemærkninger. P.t. står der et beløb på kr. 2.729,30 på bankkontoen, hvilket skulle dække omkostninger ifbm vores hjemmeside i endnu 2-3 år. Hvordan vi derefter får penge i kassen tager vi sammen stilling til, når det bliver nødvendigt.
   

 6. Klubberne bliver spurgt om der er nogle der er ændringer vedrørende deltagende.
  - Skibby ingen ændringer.
  - Dalby ingen ændringer - det forventes man igen kan stille et veteran hold trods lidt problemer i den forgangne sæson.
  - Jægerspris ingen ændringer. Ingen muligheder for et 11 mands oldboyshold.
  - Ferslev ingen ændringer.
  - Kr. Hyllinge ingen ændringer. Fortsat sporadisk kontakt til Hvalsø for at hører om de vil deltage i turneringen i oldboys.
  - Rørbæk spiller i den kommende sæson i Veteran rækken. Indvilgede i at lade for unge spillere sidde over til visse kampe.
  - Skuldelev ingen ændringer, forbliver i oldboys rækken.
   

 7. Næste års turnering kommer således til at omfatte følgende hold:

      Oldboys rækken: Skibby, Ferslev, Kr. Hyllinge og  Skuldelev
      Veteran rækken: Kr. Hyllinge, Ferslev, Jægerspris, Skibby, Dalby og Rørbæk

  Med et lige antal hold i begge rækker, bliver der ingen oversiddere i løbet af turneringen.
   

 8. Kr. Hyllinge varetager ledelsen af 2013 sæsonen. Udkast til turneringsplaner udsendes før Opstartsmøde, så de enkelte klubber får lejlighed til at komme med kommentarer, man har sikret sig at der er taget  højde for nødvendige lys-anlæg o.l.
   

 9. Opstartsmøde i Kr. Hyllinge: Torsdag den 7. marts 2013 kl. 19:00.
   

Referent: Lasse Jensen/Dalby

 

Efterårsmøde 2011

Afholdt den 8. november 2011 i Skuldelev

- Der er fremmødt medlemmer fra Rørbæk, kr. hyllinge, Skibby, Dalby, Ferslev, Jægerspris og Skuldelev.

- Turneringen 2011 blev gennemgået og er forløbet godt både vedr. hold og dommer præstationer.

- Økonomien blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

- Klubberne bliver spurgt om der er nogle der er ændringer.

- Skibby kan evt. tilføje et oldboys hold og Frede kontakter JIK for at hører om de har et hold til oldboys rækken.

- Dalby ingen ændringer.

- Jægerspris ingen ændringer.

- Ferslev ingen ændringer. Kamptidspunkter og lys skal koordineres.

- Kr. Hyllinge ingen ændringer. Kontakter Hvalsø for at hører om de kan deltage i turneringen i oldboys.

- Rørbæk ingen ændringer. Vil gerne betale for at få bedre dommere da de ikke har været ok og der er blevet tilladt for hårdt spil de vender tilbage efter generalforsamling i klubben evt. rykke holdet op i veteran.

- Skuldelev ønsker om at rykke op i veteran rækken men forbliver i oldboys rækken med mindre der kommer flere hold til.

- opstartsmøde tirsdag D. 07-02-2012 kl. 19:30 i JIKs klubhus. Møllegårdshallen.

- Der foreslås om der er mulighed for kun at finde lokale dommere. JIK tager kontakt til kamp fordeler og undersøger mulighederne.

- Kontakt listen gennemgås og vider gives til JIK.

-referat fremsendes til Lasse (Dalby) som lægger det på hjemmesiden, opdatere adresselisten og ligger invitation til mødet hos JIK 07-02-2012.

- Kl. 20:30 er mødet afsluttet.

 

Referent: Jakob Christiansen/Skuldelev

 

Efterårsmøde 2010

Afholdt den 9. november 2010 i Rørbæk

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Bjørn Hansen Skibby
Flemming Ferslev
Jan Jensen Ferslev
Kent Jacobsen Skuldelev
Kjeld Hjort Skuldelev
Jakob Christiansen Skuldelev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Jan Mørup Dalby
Lasse Jensen Dalby

 

- Der er fremmødt medlemmer fra Rørbæk, Kr. Hyllinge, Skibby, Dalby, Ferslev og Skuldelev. 

- Økonomien blev godkendt uden bemærkninger.

- Det aftales at hvis der ikke møder en sort dommer op stiller begge hold en dommer til rådighed og dømmer en halvleg hver.

- Samme hold som har været med i 2010 er med i turneringen 2011.

- Forår Veteran turneringen starter Mandag D. 11-04-2011 og oldboys starter D. 20-04-2011.

- Efterår Veteran turneringen starter Mandag D.08-08-2011 og oldboys starter D. 15-08-2011.

- Kontakt personer opdateres og Lasse (Dalby) fører dem til hjemmesiden.

- Rørbæk spiller de første og de sidste kampe på udebane pga. lysbane.

- Det undersøges om der er plads i en af  hallerne til en evt. mini indendørs turnering med blandede veteran/oldboys, sidst i februar/først i marts.

- Tirsdag D. 08-11-2011 kl. 18:30 er der møde i Skuldelev idrætspark vedr. turneringen 2012 hvor Jægerspris overtager turneringen.

- Lasse prøver at etablere en vinter turnering 2 – 3 kampe.

 

Referent: Jakob Christiansen/Skuldelev

 

Januarmøde 2010

Afholdt den 13. januar 2010 i Rørbæk

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Bjørn Hansen Skibby
Flemming Ferslev
Jan Jensen Ferslev
Kent Jacobsen Skuldelev
Kjeld Hjort Skuldelev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Bo Bergstrøm Jægerspris
Lasse Jensen Dalby

 

Formålet med mødet var at få klarlagt hvilke hold der var til rådighed for henholdvis old boys og veteranrækken.

Efter telefonmøde med Jesper fra Dalby, måtte vi konstatere at Dalby ikke kunne stille hold i Old boys rækken i 2010.

Af hensyn til fremtidig opretholdelse af især old boys rækken, blev det besluttet at Rørbæk FC rykker tilbage i old boys rækken. Bramsnæs havde meldt fra, og Skibby ville heller ikke når der ikke min. Var 6 hold.

Følgende hold gav accept på deltagelse:

Old boys : Skuldelev, Kr. Hyllinge, Ferslev, Rørbæk

Veteran : Skibby, Ferslev, Kr. Hyllinge, Jægerspris, Dalby

Det blev aftalt at alle kampe i old boys rækken bliver spillet  onsdag kl. 19.00. Her tages der hensyn til at alle hold (undtagen Rørbæk) har lysanlæg, hvilket der tages højde for i turneringsplanlægningen.

Kampe i vetranrækken bliver spillet mandag som sidste år, hvor der tages hensyn lysforhold.

I old boys rækken bliver der spillet i alt 18 kampe med start 14. april –

I veteranrækken spilles der 20 kampe med start tirsdag 6. april. (pga påske)

Det blev aftalt at kampdagen onsdag 23.6. (skt. Hans) flyttes til 22.6. og kampdag 14.6 (vm-kamp dk) flyttes til 15.6.

Sidste kamp i foråret bliver i uge 25 og med start igen i uge 32.  

Årsmøde vil være den 9.11.2010 – Rørbæk arrangere.

 

Referent Brian Kaas, Rørbæk

 

Efterårsmøde 2009

Afholdt den 11. november 2009 i Dalby

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Bjørn Hansen Skibby
Asger Madsen Skibby
Flemming Ferslev
Jan Jensen Ferslev
Kent Jacobsen Skuldelev
Kjeld Hjort Skuldelev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Peter Mikkelsen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Jesper Farcinsen Dalby
Morten Hansen Dalby
Jan Mørup Dalby
Lasse Jensen Dalby

Afbud:
Bramsnæs har allerede meddelt at de ikke ønske at deltage i næste års turnering og havde således heller ikke sendt repræsentant. Afbud fra Jægerspris, som dog har bekræftet at de igen i 2010 deltager i HH turneringen.Følgende emner blev drøftet og besluttet:

 1. Sæsonen 2009
  Slutstillinger for henholdsvis oldboys- og veteranrækken blev fremlagt. Vinder af oldbysrækken blev Bramsnæs, mens Rørbæk vandt veteranrækken.

   
 2. Turneringsledelse
  Der blev trukket lod om de kommende års ansvar for planlægning, udformning og udsendelse af turneringsplaner og ledelse af årets turnering iøvrigt. Som ansvarlig for turneringen i 2009 var Dalby ude af lodtrækningen, og heller ikke Bramsnæs var med, idet det allerede ligger klart , at denne klub ikke deltager i Horns Herred turneringen i 2010. Resultat af lodtrækning:

          2010:    Rørbæk
          2011:    Skuldelev
          2012:    Jægerspris
          2013:    Kr. Hyllinge
          2014:    Skibby
          2015:    Ferslev

   
 3. Økonomi
  Der fortsættes med princippet om ingen penge klubberne imellem og derfor ingen fælles økonomi eller pengebeholdning.

  Dog råder Horns Herred turneringen over et mindre pengebeløb på en konto i den tidiigere turneringsledelses navn (Freddy Pedersen). Det eksakte beløb kendes ikke - Frede Bangshof mente at kunne huske at det var omkring kr. 6.000. Lasse har været i kontakt med Freddy Pedersen og vil igen kontakte ham med henblik på overførelse af det aktuelle beløb til en ny konto, hvortil både Frede Bangshof og Lasse Jensen har adgang. Dette beløb vil blive anvendt til udgiften til turneringens website på omkring kr. 1.000 om året.

  Årets turneringsledende klub afholder omkostninger til f.eks. porto ifbm. udsendelse af turneringsplaner samt til beværtning ved sæsonens afsluttende møde.
   
 4. Kampdommer
  Dommersituationen blev diskuteret, såvel de opståede situationer som følge af udeblevne dommere, som omkostninger ved at have sort dommer til rådighed. Der er bred enighed om, at en sort dommer er klart at foretrække. I tilfælde af udeblivelse af dommer er det som udgangspunkt hjemmeholdet, der ansvarlig for afviklingen af kampen, men naturligsvis kan de to hold  aftale f.eks. at dømme en halvleg hver. Endvidere har hjemmeholdet  fortsat mulighed for selv at arrangere egen "privat" dommer af omkostningsmæssige årsager.

  For at imødegå problemet med udeblevne dommere foreslog Asger at  vi ved turneringsstart forsøge at skaffe liste over tilsatte dommere til alle vore kampe. Det vil  således før den enkelte kamp være muligt at kontakte den tilsatte dommer med henblik på at få en bekræftelse på hans fremmøde til kampen.

  Når turneringsplaner foreligger, tager Frede som sædvanlig kontakt til kampfordeler/dommerklub, som sørger for sort dommer til alle kampe. Såfremt en klub selv ønsker at sørge for lokal dommer til deres hjemmekampe, skal dette meddeles Frede før turneringsstart.

   
 5. Turneringsplaner og hold

  Oldboys
  Det ligger fast at Bramsnæs ikke deltager i næste års HH turnering, ligesom både Skibby og Skuldelev overvejer muligheden for at tilmelde sig SBU-turnering, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal hold i HH-turneringen 2010. Det vil for Skibby's vedkommende sige minimum 6 hold. For at komme op på dette antal skal alle sidste års hold igen deltage, ligesom Rørbæk overføres fra Veteran- til Oldboysrækken.

  Dalby vil først en gang i januar kunne bekræfte, hvorvidt de er i stand til at stille et hold i HH-turneringen (idet de igen i 2010 tilmelder et SBU-hold). Beslutningen om en Oldboysrække i 2010 blev således udskudt til et møde i januar i det nye år, hvor der vil blive afholdt et nyt møde i Rørbak - foreløbig aftalt til onsdag den 13. januar, men nærmere indkaldelse følger fra René.

  Mødet skal holdes før fristen for tilmelding af SBU-hold udløber. Under vores møde var det dog ikke muligt at få klarhed omkring den eksakte dato for dette.

  Veteran
  Sammensætning af hold i veteranrækken afventer afklaring omkring oldboysrækken, men alle sidste års hold bekræfter deres deltagelse i 2010. Om der bliver 5 eller 6 hold i rækken afhænger af Rørbæk's placering. Afklaring omkring dette på møde i Rørbæk i januar måned.

   
 6. Vinterfodbold
  Der var ikke interesse for udendørs vinterturnering, men derimod for et indendørs stævne en enkelt weekend.

  Skuldelev har påtaget sig ansvaret for et sådan indendørs arrangement, idet Skuldelev Hallen ikke er så belagt. Skuldelev-folkene vender tilbage med mulig dato.

   
 7. Årsmøde
  Afholdes 2. onsdag i november måned i klubben, der har ansvaret for årets turneringsledelse.

   
 8. Resultatformidling
  Kampresultater skal i 2010 turneringen fortsat ringes ind til Frede Bangshof umiddelbart efter kampdagen. Disse videregives til Lasse, der vil tilstræbe at opdatere hjemmesiden med resultater og stillinger en gang om ugen.


  Lasse/12.11.2009

   

 

Forårsmøde 2009

Afholdt 23. marts 2009 i Dalby

Trods gentagne forsøg på kontakt til HH-turneringens hidtidige turneringsledelse, Freddy Pedersen, har denne vist sig påfaldende passiv. På foranledning af Skibby og Dalby var der derfor indkaldt til møde blandt de deltagende klubber for at diskutere og sikre afvikling af HH-turneringen i den kommende sæson.

Deltagere:

Frede Bangshof Skibby
Jan Jensen Ferslev
René Persson Rørbæk

Brian Kaas

Rørbæk
Poul-Henning Hansen Kr. Hyllinge
Tom Rasmussen Kr. Hyllinge
Jesper Farcinsen Dalby
Lasse Jensen Dalby

Afbud fra Jægerspris, mens Frede havde mandat fra Bramsnæs og Skuldelev.

 

Følgende emner blev drøftet og besluttet:

 1. Turneringsledelse
  Ansvar for planlægning, udformning og udsendelse af turneringsplaner og ledelse af årets turnering iøvrigt, går på tur mellem de deltagende klubber. Dalby har påtaget sig ansvaret for 2009 turneringen.
  Ansvaret for næste års turnering foregår ved lodtrækning ifbm sæsonens afsluttende møde, som hvert år afholdes 2. onsdag i november, det vil i 2009 sige 11. november 2009 i Dalby.
  Der var enighed om at såfremt Freddy igen næste år melder aktivt og positivt ud omkring sin rolle som turneringsleder, kan spørgsmålet om turneringsledelse igen tages op.
   
 2. Økonomi
  Et par modeller blev diskuteret, men i princippet ingen penge klubberne imellem og derfor ingen fælles økonomi eller pengebeholdning. Årets turneringsledende klub afholder omkostninger til f.eks. porto ifbm. udsendelse af turneringsplaner samt til beværtning ved sæsonens afsluttende møde.
  Freddy, den tidligere turneringsleder, råder over en konto med et beløb tilhørende klubberne i HH-turneringen, dette beløb vil foreløbig alene blive anvendt til leje af webhotel for turneringens hjemmeside. Freddy vil ved lejlighed blive kontaktet vedr. kontoens aktuelle saldo.
   
 3. Kampdommer
  Frede tager kontakt til kampfordeler/dommerklub og sørger derved for sort dommer til alle kampe. Dog ønsker Kr. Hyllinge selv at sørge for lokal dommer til deres hjemmekampe.
   
 4. Turneringsplaner og hold
  Rørbæks hold, som tidligere har deltaget i oldboysrækken, vil blive overført til veteranrækken. Dette medfører at der både i oldboys- og veteranrækken er 6 deltagende klubber og altså ingen oversiddere i de enkelte spillerunder (i modsætning til henholdsvis 5 og 7 deltagere med 2 oversiddere i hver spillerunde). Alle deltagende veteranhold er på forhånd indforstået med og har accepeteret, at Rørbæk har et par meget unge spillere med på holdet, og således er eneste klub med dispensation for aldersreglerne.

  De deltagende klubber vil således være:
      Oldboys: Dalby, Ferslev, Bramsnæs, Kr. Hyllinge, Skibby, Skuldelev
      Veteran: Rørbæk, Dalby, Ferslev, Jægerspris, Kr. Hyllinge, Skibby

  I begge rækker spilles der dobbelt-turnering, dvs. 20 kampe til hvert hold over 20 spillerunder. Første spillerunde finder sted i uge 16 (Vet: 14.04.2009 og OB: 15.04.2009) og forårsturneringen fortsættes til og med uge 26. Efterårsturneringen løber fra uge 33 - 41, begge inkl.

  Der vil blive udsendt turneringsplaner til begge rækkers holdledere inden påske.

  Anden beslutning: Kampe udsættes ikke - i tilfælde af afbud tabes kampen med 0-3.

  I øvrigt opfordres til - i tilfælde af afbud - at ringe til modstander i god tid før kampens planlagte afvikling.
   
 5. Årsmøde
  Afholdes 2. onsdag i november måned i klubben, der har ansvaret for årets turneringsledelse.
   
 6. Resultatformidling
  Kampresultater ringes fortsat ind til Frede Bangshof umiddelbart efter kampdagen. Disse videregives til Lasse, der vil tilstræbe at opdatere hjemmesiden med resultater og stillinger en gang om ugen.
   
 7. Andet
  Rørbæk spiller sine hjemmekampe på FIK's baner på Kalvøen i Frederikssund, med mindre andet meddeles af Rørbæks holdleder, Renè.
   

 

Årligt møde 2008

Vi må konstatere at der aldrig hverken blev indkaldt til eller afholdt afsluttende møde for sæsonen 2008.

 

Årligt møde 2007

Hornsherreds Turneringens årlige møde skulle have været afholdt 07.11.2007, men blev desværre aflyst i sidste øjeblik. I stedet blev der 12.03.2008 afholdt møde i Skuldelevs klublokaler vedr. afvikling af den kommende sæsons turneringer

Der var fremmøde med repræsentanter for alle deltagende klubber i Horns Herred Turneringen.

Kort referat:

       Oldboys
            Bramsnæs (Ejby) er nye i rækken

            Således er i alt 7 hold tilmeldt i oldboys-rækken

            Turneringen afvikles i perioderne 09.04. - 25.06.2008  og 06.08. - 01.10.2008

       Veteran
            Frederiksværk har efter et enkelt år igen trukket sig ud af turneringen
            Jægerspris og Fredagsklub har slået deres hold sammen

            Således er i alt 5 hold tilmeldt i veteran-rækken

            Turneringen afvikles i perioderne 14.04. - 24.06.2008  og 04.08. - 29.09.2008

        Generelt:
            Der spilles efter SBU's regler, dog er antal spillere per hold frit. Derudover kan benyttes 2 spillere på 
   
         min. 30 år (oldboys), samt 2 spillere på min 37 år (veteran).
            Disse spillere må ikke spille på seniorhold rangeret højere end Serie 5.

            Forslag fra mødet: Oversidder holdene kan evt. mødes.
            Måske kan det laves, så klubber der har både oldboys og veteran hold, sidder over i samme runde.

Program for begge rækker fremsendes til alle klubbernes kontaktpersoner, se opdateret liste.

For nærmere oplysninger, ring til Frede Bangshof på 4752 8957.

 

 

Årligt møde 2006

tilbage til forside


Hornsherreds Turneringens årlige møde blev afholdt i Ferslev, onsdag den 8. november 2006.

Dagsorden for møde:

    1. Valg af dirigent
    2. Beretning for 2006
    3. Turnering for 2007
    4. Regnskab
    5. Valg af turneringsleder
    6. Næste mødested
    7. Eventuelt

 

Alle klubber, dog med undtagelse af Jægerspris og Fredagsklub, var repræsenteret på mødet, der endvidere havde fået besøg af repræsentanter fra Frederiksværk/Brederød.

ad 1:    
Freddy blev valgt til dirigent.

ad 2:    
Beretning blev aflagt og godkendt. 
Slutstillinger for de to rækker blev præsenteret, og pokaler overrakt til 
Skuldelev, der vandt oldboys-rækken, samt til Skibby, der vandt veteranrækken med maksimum points.

ad 3:
Oldboys: Ferslev forventer ikke at kunne stille et oldboys-hold i 2007. Som det ser ud p.t. vil oldboys-rækken i 2007 derfor kun komme til at tælle 5 hold.

Veteran: Både Skuldelev og Fredagsklub forventer at være klar igen i 2007. Med eventuel tilgang af Frederiksværk, vil rækken i 2007 derfor komme til at tælle 8 hold.

Der var dog fuld enighed om at mange flere hold er at foretrække. Flere hold/klubber søges derfor  til deltagelse i Hornsherred Turneringen, og følgende klubber var på tale og vil blive kontaktet: Frederikssund, Oppe-Sundby, St. Rørbæk, Ølsted, Skævinge, Gørløse, ØB90, Kildeholm, Slangerup og Vinderød.

Frederiksværk deltog i mødet og vil efterfølgende overveje deltagelse i Hornsherred Turneringen.

ad 4:
Freddy fremlagde regnskab - turneringen har en beholdning på kr. 14.669,00. Regnskabet blev afterfølgende godkendt af mødedeltagerne. 

Modeller for indlemning af nye hold i turneringen blev diskuteret.

ad 5:
Freddy blev enstemmigt valgt som Turneringsleder for 2007

ad 6:
Årsmøde 2007 finder sted i Jægerspris, onsdag den 7. november 2007, kl. 19:00.

ad 7:
- Udeblivelse af dommer
- Dommerregninger
- Hvervekampagne i lokal-aviser for at få gang i flere oldboys/veteran-spillere
- Mini-vinterturnering i Dalby i februar / marts 2007
 

 

tilbage til forside