Turneringledelse
Dommer
Flytning af kamptidspunkt
Resultatformidling

tilbage til forside

 

Generelle spilleregler


Der spilles efter SBU's regler, dog er antal spillere per hold frit. Derudover kan benyttes 2 spillere på min. 37 år (veteran). Disse spillere må ikke spille på seniorhold rangeret højere end Serie 5. I veteranrækken har Rørbæk stående dispensation fra denne regel.

På efterårsmødet 2014 blev alderskriterier diskuteret: Der er blandt holdlederne gensidig forståelse for brugen af for unge spillere, hvis alternativet er at der ikke kan stilles hold - at få spillet noget fodbold er fortsat det vigtigste mål. Eventuelle afvigelser fra ovennævnte aldersregler og gensidig accept af sådanne afvigelser, aftales mellem de to holdledere før kampstart.

Dog forventer Skibby's veteranhold altid at få tildelt alle 3 points for kampen, såfremt det konstateres at modstanderens hold har brugt 'ulovlige' spillere.

Kampene skal flyttes, hvis de kolliderer med SBU's turneringer.

Kampe kan ikke udsættes. I tilfælde af afbud tabes kampen med resultatet 0 - 3.

 

Turneringsledelse


Turneringledelsen går på omgang mellem de deltagende klubber.

I sæsonen 2019 er det Skibby, som varetager rollen som turneringsleder

Skibby IK
v/
Frede Bangshof

Kontakt detaljer: se under Kontaktpersoner

 

Dommer


Der udsendes dommer til samtlige kampe, hvorfor eventuelle aflysninger eller andre ændringer skal meddeles til
dommer- og kampfordeler i Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub's Venner:

  Henning Petersen
 
 
  Telefon: 47 72 12 92
(fastnet telefon - kan ikke modtage SMS)
 
  Mail-adresse: KampfordelerFAF@gmail.com
 
  Kontortid: Mandage, onsdage og torsdage mellem kl. 16 og 19

 

Bemærk:

1)
Eventuelle aflysninger eller andre ændringer skal meddeles dommerklubbens Henning Petersen senest 48 timer før planlagt kampstart. Ved meddelelse om aflysning efter denne frist vil der blive opkrævet gebyr.

2)
Der afregnes ikke dommerhonorar umiddelbart efter kampen, men der fremsendes i stedet 1 gang om måneden opkrævning på skyldigt dommerhonorar fra dommer- og kampfordeler til klubbens kasserer. (Navn og mail-adresse på klubben's kasserer bedes oplyst til Henning Petersen på ovennævnte mail-adresse).

3)
Giv osse en tilbagemelding til Henning Petersen, såfremt den tilsatte dommer udebliver fra en kamp.

 

Kr. Hyllinge sørger selv for dommere og er derfor ikke omfattet af ovenstående.
 

 


Flytning af kamptidspunkt


Kampe kan ikke udsættes. I tilfælde af afbud tabes kampen med resultatet 0 - 3.

Kampene skal flyttes, hvis de kolliderer med SBU's turneringer.

 

Resultatformidling


For at sikre løbende adgang til kampresultater og opdaterede stillinger her på Hornsherred Turneringens hjemmeside, er man blevet enige om at alle klubber indtelefoner resultater til en central person, Frede Bangshof. Frede vil så godt som altid vil være at træffe på telefonen i sin butik, Sport i Bymidten i Skibby.

Ring derfor løbende resultater ind til

                            Frede Bangshof
                            Tel: 4752 8957
                            (i Sport i Bymidten's åbningstid: 10:00 - 17:00)

Frede vil sammen med Lasse (webmaster) samle resultater og udforme stillinger, der sideløbende vil blive opdateret på denne hjemmeside. Alle skulle således være i stand til at følge forløbet af turneringen med kampresultater og stilling.

 

tilbage til forside